• ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ELEARNING - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Cosmolearn προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της online εκπαίδευσης, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί στη φάση του σχεδιασμού. Θα αναλύσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, τη σημασία, τις ιδιαιτερότητες για κάθε τύπο ψηφιακού υλικού ξεχωριστά και το κόστος, με στόχο η επιχείρηση να επιλέξει το εκπαιδευτικό υλικό που εξυπηρετεί καλύτερα τους εκπαιδευτικούς της στόχους.

1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEO

Αν αποφασιστεί η δημιουργία βίντεο, τότε είναι πολύ σημαντικό να επιλεγεί το κατάλληλο είδος, ώστε αυτό να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του προγράμματος, με στόχο τα βίντεο να είναι ελκυστικά και ευχάριστα στους εκπαιδευόμενους και το κόστος της δημιουργίας τους να μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου.
Screencast (στα βίντεο αυτού του τύπου προβάλλεται η οθόνη ενός υπολογιστή και μπορεί παράλληλα να ακούγεται η φωνή του ομιλητή. Έχουν μαθητο-κεντρικό χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα αποδοτικά κυρίως για περιπτώσεις που αφορούν εκπαιδεύσεις σε λογισμικό)
Videolecture (πρόκειται για βίντεο στα οποία η εκπαίδευση γίνεται με τη μορφή διάλεξης και είναι πιθανό να υπάρχει παράλληλα κοινό και στην αίθουσα όπου γίνεται η βιντεοσκόπηση)
Animation (βίντεο που εμπεριέχουν γραφικά)
Instructor Interview (εκπαιδευτικό βίντεο με τη μορφή συνέντευξης του εκπαιδευτή)
Interactive video (o εκπαιδευόμενος καλείται να παρακολουθήσει αλλά και να προβεί σε ενέργειες όπως είναι για παράδειγμα η επιλογή ανάμεσα σε 2 κατηγορίες η οποία θα επηρεάσει αυτό που θα δει στη συνέχεια του βίντεο, η απάντηση σε μία ερώτηση κλπ.)
Table top video (βιντεοσκόπηση του εκπαιδευτή και κυρίως αυτού που δείχνει πάνω στο τραπέζι που έχει μπροστά του π.χ. στο χαρτί πάνω στο οποίο σχεδιάζει κάτι ενώ παράλληλα εξηγεί)
Simulation (αναπαραγωγή σεναρίου με διαλόγους ή/και σκηνές)
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου βίντεο στοχεύει
να εξυπηρετούνται οι σκοποί του προγράμματος
να είναι ελκυστικά και ευχάριστα στους εκπαιδευόμενους
το κόστος της δημιουργίας τους να μπορεί να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου
να υπάρχει πρόσβαση της επιχείρησης στον απαιτούμενο εξοπλισμό  
2

CONVERSATION SIMULATION (ΜΕ ΧΡΗΣΗ AVATARS)

Σχεδιάζονται, με βάση το επιθυμητό υλικό, χαρακτήρες και εικόνες φόντου, δυναμικές συζητήσεις που αναπαριστούν τα επιθυμητά σενάρια - με δυνατότητα να εμφανίζεται ή και να ακούγεται το σχόλιο των χαρακτήρων π.χ. σχολιασμός ή επιβράβευση μετά από μία επιλογή ή μία σωστή απάντηση του εκπαιδευόμενου κλπ.
3

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικά στα ζωντανά μαθήματα, μία παρουσίαση είναι συνήθως απαραίτητη στον εκπαιδευτή. Οι παρουσιάσεις συνηθίζεται να γίνονται μέσω ενός απλού PowerPoint. Όμως στα online εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μορφές υλικού και κατάλληλο λογισμικό ώστε οι παρουσιάσεις να γίνονται πολύ πιο ελκυστικές για τους εκπαιδευόμενους.

Screencasts (βιντεοσκόπηση της οθόνης του υπολογιστή)
Timelines (χρονολόγιο που απεικονίζει την πορεία γεγονότων ή ενεργειών και επιτρέπει την οργάνωση τους σε διακριτές περιόδους)
FAQs (Συχνές ερωτήσεις)
Glossary/directory (Ευρετήριο για ειδικό λεξιλόγιο, ορολογίες κλπ. με δυνατότητα αναζήτησης)
Multimedia (ενσωμάτωση πολυμέσων – υπάρχοντα video ή video από το internet, αρχεία .pdf, .xls, .jpg, ιστοσελίδες)
Quizzes / surveys
Audio and video narrations(ηχογραφημένη ή/και βιντεοσκοπημένη εισήγηση ως μέρος μιας παρουσίασης)
4

4. QUIZ / ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ/ DIGITAL BOOKS

1. Με μαθηματικούς τύπους, ήχο, βίντεο-ερωτήσεις
2. Ψηφιακό βιβλίο με κείμενα, εικόνες, χαρακτήρες
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2018, 9:12 πμ