• E Learning Strategy

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

BLENDED LEARNING

Με τον όρο Blended learning εννοούμε τη μικτή χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης. Ασύγχρονη εκπαίδευση έχουμε όταν έχει αναρτηθεί οποιουδήποτε τύπου ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση όποτε το επιθυμούν, από οπουδήποτε. Τα βίντεο, οι interactive παρουσιάσεις, οι online αξιολογήσεις, οι σημειώσεις κτλ. συμπεριλαμβάνονται στην ασύγχρονη εκπαίδευση. Σύγχρονη εκπαίδευση έχουμε όταν o εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται την ίδια χρονική στιγμή σε πραγματικό ή ψηφιακό χώρο για εκπαίδευση ανταλλαγή απόψεων, παρουσιάσεις κτλ.
Η σύγχρονη εκπαίδευση γίνεται:
Interactive εξ αποστάσεως (ο μαθητής και ο καθηγητής βρίσκονται την ίδια ώρα σε virtual classroom)
Με live streaming (δυνατότητα παρακολούθησης σε απεριόριστο κοινό)
Με τον παραδοσιακό τρόπο σε φυσική αίθουσα

To Blended learning προτείνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών κέντρων ή εταιριών που ξεκινάνε τώρα τις online εκπαιδευτικές τους δράσεις.

Έτσι αυτοί μπορούν π.χ. να συνδυάσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση που ήδη υλοποιούν, με online δράσεις, με στόχο την σταδιακή εξοικείωση αυτών των ίδιων αλλά και των εκπαιδευόμενων στην online εκπαιδευτική δραστηριότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις αν θέλετε να υιοθετήσετε την μεθοδολογία του Blended learning.
Blended learning (ILT) με live μαθήματα με παρουσία σε φυσικό χώρο
Blended learning (VILT) με live μαθήματα σε virtual αίθουσα
Blended learning με live μαθήματα και σε φυσικό χώρο και σε virtual αίθουσα

ΜΟΝΤΕΛΑ BLENDED LEARNING ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ


Το μοντέλο «Station Rotation» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται μεταξύ των «σταθμών» εκπαίδευσης όπου τουλάχιστον ένας από αυτούς είναι «σταθμός» online εκπαίδευσης, ακολουθώντας ένα σταθερό χρονοπρόγραμμα. Μπορεί π.χ. να γίνεται μάθημα στην αίθουσα κανονικά όπως συνηθίζεται και να υπάρχει σε κάθε ενότητα μια διαδικτυακή συνεύρεση σε ψηφιακή αίθουσα ή οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε διαδικτυακά τεστ.
Το μοντέλο «Lab Rotation» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται μεταξύ των «σταθμών» εκπαίδευσης, ακολουθώντας ένα σταθερό χρονοπρόγραμμα. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η online εκπαίδευση συμβαίνει σε ένα ειδικό εργαστήριο υπολογιστών. Αυτό το μοντέλο προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στους εκπαιδευτές μιας και η εκπαίδευση γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και παράλληλα τα εκπαιδευτικά κέντρα αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές υποδομές, εργαστήρια κτλ.
Το μοντέλο «Individual Rotation» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται μεταξύ των «σταθμών», αλλά σε ατομικά χρονοπρογράμματα που ορίζονται από έναν εκπαιδευτή ή έναν αλγόριθμο. Σε αντίθεση με άλλα μοντέλα μετακίνησης μεταξύ των «σταθμών» εκπαίδευσης, οι μαθητές δεν περνούν απαραιτήτως από κάθε «σταθμό» αλλά μόνο από τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί συγκεκριμένα για αυτούς.
Το μοντέλο «Flipped Classroom» (ανεστραμμένη αίθουσα) αναστρέφει την παραδοσιακή σχέση ανάμεσα στην δουλειά που γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας και την εργασία στο σπίτι. Οι μαθητές μαθαίνουν στο σπίτι μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και διαλέξεων, ενώ οι καθηγητές χρησιμοποιούν το χρόνο στην τάξη για περεταίρω εξάσκηση με δική τους καθοδήγηση ή για projects και ομαδικές εργασίες. Αυτό το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στον καθηγητή να χρησιμοποιήσει το χρόνο στην τάξη πιο δημιουργικά.
Το μοντέλο «Flex» επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μετακινούνται χωρίς συγκεκριμένο χρονοπρόγραμμα μεταξύ των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η online εκπαίδευση είναι η ραχοκοκαλιά της μάθησης των εκπαιδευόμενων σε ένα τέτοιο μοντέλο. Οι εκπαιδευτές παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση με έναν ευέλικτο τρόπο, όταν αυτό απαιτείται ή ζητείται, ενώ οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και εργάζονται πάνω στην ύλη του μαθήματος και το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό το μοντέλο μπορεί να δώσει στους εκπαιδευόμενους υψηλό βαθμό ελέγχου της διαδικασίας και του ρυθμού της μάθησης τους.
Το μοντέλο «A La Carte» δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό μάθημα, ως επιπρόσθετο στα μαθήματα που ήδη κάνουν σε φυσικό χώρο. Τα μαθήματα Α La Carte μπορούν να είναι μια εξαιρετική επιλογή για εκπαιδευτικούς φορείς, που επιθυμούν να προσφέρουν εξειδικευμένα ή ιδιαίτερα προγράμματα καλύπτοντας ειδικές απαιτήσεις, καθιστώντας το ένα από τα δημοφιλή μοντέλα.
Το μοντέλο «Enriched Virtual» είναι μια εναλλακτική λύση στη full-time online εκπαίδευση που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν την πλειοψηφία των μαθημάτων και των εργασιών online από το σπίτι ή εκτός του εκπαιδευτικού κέντρου, αλλά να παρακολουθούν παράλληλα και μαθήματα στο φυσικό χώρο. Σε αντίθεση με το Flipped Classroom, τα προγράμματα Enriched Virtual συνήθως δεν απαιτούν καθημερινή συμμετοχή στα μαθήματα.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΟ E-LEARNING


Εκπαίδευση με σύντομα και στοχευμένα κομμάτια γνώσης, σχεδιασμένα έτσι ώστε να έχουν άμεσο όφελος για τον εκπαιδευόμενο

Η κοινωνική και συνεργατική μάθηση γίνεται με άτυπο τρόπο μέσα από κοινότητες, blogs, forum και άλλα εργαλεία. Στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή και οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο (Peer learning), ανταλλάσσοντας εμπειρίες, ρωτώντας, απαντώντας σε ερωτήσεις κλπ.

Η υποστήριξη ενός οργανισμού σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα Moodle περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Η παθητική εκπαίδευση έχει περιορισμένα αποτελέσματα. Έμφαση πλέον δίνεται στην παροχή διαδραστικού περιεχομένου που περιλαμβάνει διαδραστικές παρουσιάσεις, quiz και ερωτηματολόγια, σενάρια με δυνατότητα επιλογής (branching scenarios), παιχνίδια μάθησης, κλπ.

Το βίντεο είναι πλέον ένας παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης και αδιαμφισβήτητα παραμένει επίκαιρος. Τα διαδραστικά βίντεο είναι βίντεο στα οποία ο εκπαιδευόμενος δεν παρακολουθεί παθητικά. Μπορούν να εμπεριέχουν ερωτήσεις και άλλα στοιχεία αλληλεπίδρασης με στόχο να κάνουν την εκπαίδευση πιο ελκυστική και αποδοτική.

Το gamification δεν επιτυγχάνεται μόνο με την ανάπτυξη παιχνιδιών αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με ποικίλους τρόπους κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος (π.χ. με την στοχοθεσία την επιβράβευση, την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, με μηχανιστικούς τρόπους απεικόνισης τους επιπέδου, κλπ.).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Απρίλιος 2018, 12:47 μμ