• Cloud Ψηφιακό Περιβάλλον

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ COSMOLEARN

Microsite Online
εκπαίδευσης

Ιστοσελίδα που διασυνδέεται με όλα τα εργαλεία για την online εκπαίδευση

Learning Management
System

για τη δημιουργία, την ανάρτηση και τη διαχείριση σεμιναρίων και βίντεο-μαθημάτων

Live & Self paced
learning

Συνδυαστική χρήση ψηφιακού σύγχρονου και ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού

Online Payment
Σύστημα

Για εκπαιδευτικά κέντρα κατόπιν συνεννόησης

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ONLINE Η ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (BLENDED LEARNING) ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μέσω του συστήματος της Cosmolearn, εκπαιδευτικά κέντρα, επιχειρήσεις και εκπαιδευτές αποκτούν πρόσβαση και έχουν τη δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης των εργαλείων που προσφέρονται για την οργάνωσή της online εκπαίδευσης και επικοινωνίας.
Ζωντανά μαθήματα με την χρήση της Blackboard Collaborate
Σεμινάρια με livestreaming
Βίντεο-μαθήματα (self-paced learning)
Ανάρτηση ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού κτλ.

WEBSITE ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε website (microsite) online εκπαίδευσης το οποίο έχει ενσωματωμένα όλα τα εργαλεία και τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος της Cosmolearn, είναι εξ ολοκλήρου cloud και η διαχείριση του γίνεται από εσάς και από οποιοδήποτε χώρο και συσκευή μέσω του CMS του.
Content Management System για διαχείριση του περιεχομένου
Δημιουργία & διαχείριση online Μαθημάτων/Σεμιναρίων
Ανάρτηση βίντεο-μαθημάτων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού
Online αγορά-εγγραφή σε εκπαιδεύσεις
Ανάρτηση άρθρων, ενημερώσεων κτλ.
Reports
Σε αυτό μπορούν να αναρτώνται και να διεξάγονται:
Εκπαιδευτικές προτάσεις κάθε τύπου
Σεμινάρια εσωτερικής εκπαίδευσης full interactive, μέσω της Blackboard Collaborate
Βίντεο-μαθήματα που συνοδεύονται από ασύγχρονο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό
Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) μέσω live streaming (με απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων)
Mικτά σεμινάρια κάθε τύπου με συνδυασμό πολλαπλών εργαλείων
Συσκέψεις μέσω internet (web conference) μεταξύ των στελεχών κτλ.
Κάθε είδους ενημερώσεις, άρθρα, κτλ.

Η Blackboard Collaborate είναι η νούμερο ένα πλατφόρμα παγκοσμίως, για την διεξαγωγή ζωντανής online εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα σας προσφέρουμε την Blackboard Collaborate Ultra Version 2017 με νέα σχεδίαση και χαρακτηριστικά, φιλική και εύχρηστη, απόλυτα συμβατή με όλες τις συσκευές (σταθερές και κινητές).

Collaborate Now!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜOODLE ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΒLACKBOARD COLLABORATE ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ELEARNING ACTIVITIES
Με το σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Moodle παρέχεται στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους ένα αυτόνομα ισχυρό, ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα δημιουργίας εξατομικευμένου μαθησιακού περιβάλλοντος..

Υποστήριξη διακριτών ρόλων και ομάδων χρηστών Αποθήκευση – Μεταφορά – Αντιγραφή – Επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Διαχείριση αρχείων και υποστήριξη ποικίλων μορφών πολυμέσων (έγγραφα – εικόνες – βίντεο – παρουσιάσεις – κλπ.) Λειτουργίες λήψης εφεδρικών αρχείων και επαναφοράς (σύστημα – μάθημα – δραστηριότητες – πόρους)
Εξατομίκευση επιφάνειας εργασίας των χρηστών από εκατοντάδες θέματα- προσαρμογή στον χαρακτήρα και τις ανάγκες του κάθε οργανισμού Μαζική εγγραφή – εισαγωγή μαθητών από εξωτερικά αρχεία ή άλλες πηγές
Συμβατότητα με όλες τις συσκευές (desktop – tablet – smartphone) και τα περιβάλλοντα χρήσης (Windows – Mac – Android – IOS – κλπ.) Υποστήριξη Διεθνών προτύπων (IMS-LTI, SCORM)
Ημερολόγιο συμβάντων, υπενθύμιση γεγονότων και ειδοποίηση μαθητών Διαμόρφωση διδακτικών μονοπατιών
Παραγωγή αναφορών και αποστολή ειδοποιήσεων Παραγωγή στατιστικών εκπαιδευτικών αλληλεπιδράσεων
Δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης και έτερο-αξιολόγησης Εργαλεία σύνταξης εμπλουτισμένου κειμένου και εισαγωγής πολυμέσων
Ομαδο-συνεργατικές δραστηριότητες Διαμόρφωση ομάδων εργασίας σε επίπεδο εκπαιδευτικών ή εκπαιδευομένων
Ομάδες συζητήσεων
Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της πλατφόρμας περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

Έλεγχος υπάρχουσας Διαδικτυακής εγκατάστασης και παροχή οδηγιών για βελτιώσεις ή τροποποιήσεις (διεκπεραιώνονται από τον πάροχο)
Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης της πλατφόρμας
Ρυθμίσεις σύνδεσης στην πλατφόρμα και επικοινωνίας μέσω τις πλατφόρμας
Ρυθμίσεις θέματος εμφάνισης και γλώσσας
Ρυθμίσεις ασφάλειας
Εγκατάσταση και ρύθμιση πρόσθετων εργαλείων ανάλογα με τις απαιτήσεις

Η υποστήριξη ενός οργανισμού σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα Moodle περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Προσαρμογή και παραμετροποίηση της πλατφόρμας στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού (θέματα εμφάνισης –παραμετροποίηση μαθημάτων – διαχείριση χρηστών – κλπ.)
Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση της πλατφόρμας
Εισαγωγή – εξαγωγή εκπαιδευτικών δεδομένων
Λήψη εφεδρικών αρχείων ασφάλειας – αποθήκηεκπαιδευτικών πόρων & δραστηριοτήτων
Εγκατάσταση – διαγραφή πρόσθετων λειτουργιών
Αντιμετώπιση σφαλμάτων
Η επικοινωνία για το αίτημα υποστήριξης από τον οργανισμό μπορεί να γίνει μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Η χρέωση γίνεται με βάση το χρόνο που θα χρειαστεί η επίλυση του προβλήματος από την τεχνική υπηρεσία, ανάλογα με το είδος του προβλήματος και των ειδικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας εγκατάστασης.

Παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης των χρηστών της πλατφόρμας

Μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης στην οθόνη του εκπαιδευομένου(διαχειριστές – εκπαιδευτικοί – μαθητές) ή κατ’ ιδίαν*. Η εκπαίδευση γίνεται πάνω σε θέματα διαχείρισης και χρήσης της πλατφόρμας και το υλικό της εκπαίδευσης βασίζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της κοινότητας του Moodle (μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα για περαιτέρω μελέτη από τους εκπαιδευομένους.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Moodle

Έίναι αυτόνομο, ασφαλές, ολοκληρωμένο και παραμετροποιήσιμο. Ένα άλλο από τα βασικά πλεονεκτήματα του που το κάνει κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση online μαθημάτων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού είναι η δομή του. Με τη σωστή παραμετροποίηση από του elearning designers το Moodle θα λειτουργεί ως all in one ψηφιακή πλατφόρμα για όλους τους τύπους των online μαθημάτων που θέλει να προσφέρει ένας οργανισμός σε μια οργανωμένη βάση. Ο οργανισμός θα αναθέτει τα learning plans στους εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το certification program που έχουν επ ιλέξει. Ένα learning plan δομείται από μια σειρά μαθημάτων τα οποία μπορούν να έχουν συγκεκριμένο χρόνο ή τρόπο διεξαγωγής καθώς υπάρχει η δυνατότητα να είναι εξολοκλήρου διαδικτυακά ή να λειτουργούν συμπληρωματικά της δια ζώσης διδασκαλίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ MOODLE


Η αρχική σελίδα χρήστη του Moodle περιέχει τον κατάλογο εκπαιδευτικών προτάσεων είτε ο χρήστης είναι εκπαιδευτής είτε είναι εκπαιδευόμενος. Για να έχει πρόσβαση κάποιος στον κατάλογο μαθημάτων πρέπει να έχει γραφτεί στην πλατφόρμα. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί είτε να δει τους τίτλους των μαθημάτων είτε το περιεχόμενο αν έχει γραφτεί στο μάθημα και έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή του συγκεκριμένου μαθήματος ο οποίος μπορεί να είναι και καθηγητής. Ένα δημιουργός μαθήματος ή καθηγητής δεν έχει αυτόματα πρόσβαση σε μαθήματα που έχουν δημιουργήσει άλλοι καθώς πρέπει να υπάρξει έγκριση. Οι διαφορετικές επιλογές στην πρόσβαση προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα των καθηγητών, ενώ δίνουν ευελιξία στην οργάνωση και τον έλεγχο των μαθημάτων.
Υπάρχουν 5 ρόλοι που μπορεί να έχει ένας χρήστης με αντίστοιχα διαβαθμισμένα δικαιώματα:
• Διαχειριστής Συστήματος (administrator)
• Δημιουργός μαθήματος (course creator)
• Καθηγητής
• Καθηγητής με περιορισμούς
• Εκπαιδευόμενος
Η δομή του Moodle μας επιτρέπει επίσης να εφαρμόσουμε ένα σύνολο από κανόνες που διασφαλίζουν την οργανωμένη και ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων. Οι κανόνες αυτοί αφορούν την δημιουργία διαδρομών μάθησης (learning paths) για τους εκπαιδευόμενοι και κανόνες ολοκλήρωσης μιας σειράς μαθημάτων, δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και ενός ολόκληρου εκπαιδευτικού προγράμματος.
Learning Paths
• Απαγόρευση εισόδου σε δραστηριότητα/ενότητα ή μάθημα αν δεν έχουν ολοκληρώσει τις προ απαιτούμενες ενέργειες που έχει ζητήσει ο καθηγητής • Περιορισμοί στον ίδιο χρόνο σε προφίλ άλλων ομάδων που μπορεί να δουλεύουν πάνω στην ίδια εργασία για αποφυγή αντιγραφών
Κανόνες Ολοκλήρωσης
• Κριτήρια ολοκλήρωσης της δραστηριότητας
• Κριτήρια ολοκλήρωσης μαθήματος
Το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορεί να είναι 2 ειδών: πόροι (πηγές, url, books, IMS πακέτα περιεχομένου, ετικέτες και φάκελοι) και δραστηριότητες όπως αυτές που αναφέρονται στη σελίδα 14.
Ο εκπαιδευόμενος όταν μπαίνει στο Moodle έχει τις εξής δυνατότητες:
• Να δημιουργήσει την προσωπική του σελίδα όπου μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του, το υλικό του, τις εργασίες του και τα νέα διαθέσιμα μαθήματα.
• Να επικοινωνεί με τους συνεκπαιδευμένους του και τον καθηγητή σε άμεσο chat, forum και live συζητήσεις με streaming, έτσι ώστε να λύνει πιθανές απορίες σε μαθήματα και να συνεργάζεται σε project.
• Να ενημερώνεται για τα τελευταία νέα όπως καινούργιο υλικό, κάλεσμα σε εκδηλώσεις/συνέδρια και να παρακολουθεί τις προθεσμίες υποβολής εργασιών στο ημερολόγιο.
• Να παράγει από κοινού υλικό με συνεκπαιδευμένους του μαθαίνοντας συνεργατικά.
• Να παρακολουθεί σειρές μαθημάτων διαμορφωμένες με πολυποίκιλα εργαλεία χωρισμένες σε μικρές ενότητες για να τις αφομοιώνει καλύτερα και εμπλουτισμένες με μικρές δραστηριότητες για ακόμα μεγαλύτερη διάδραση και κατανόηση.
• Να αξιολογείται είτε από τον εαυτό του για να βελτιώνεται είτε από καθηγητές και συνεκπαιδευμένους του και να επιβραβεύεται με παράσημα και κονκάρδες.
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Μάιος 2018, 2:46 μμ