Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

online εκπαιδευτικών
προγραμμάτων

Η φάση σχεδιασμού είναι εξαιρετικής σημασίας. Στη φάση αυτή προσδιορίζονται η πλήρης δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικές ενότητες, το χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό υλικό που απαιτείται κλπ. Θα πρέπει να αποφασιστεί ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση, με ποιο τρόπο, σε ποιο βαθμό κλπ.

ΣΤΑΔΙΑ

1

Καταγραφή αναγκών και προσδιορισμός στόχων

2

Σχεδιασμός
προγράμματος

3

Υλοποίηση
προγράμματος

4

Αξιολόγηση

5

Βελτίωση και
ανάπτυξη

Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις
σε κάθε περίπτωση και
ο προσεκτικός σχεδιασμός οδηγεί στο να επιλέξουμε αυτό που ταιριάζει
καλύτερα στις ανάγκες σας.

Microlearning-Activities
Online-Discussions
intvideo
sociallearning

Multiple format digital educational material

Simulation Dialogues

Live streaming

Live online courses

012-network
branching
Quizzes

Social and peer learning activities

Microlearning activities

Assessment systems

012-network
branching
Quizzes

Social and peer learning activities

Microlearning activities

Assessment systems

Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην online εκπαίδευση είναι μια διαδικασία που απαιτεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση και μεθοδολογία προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.